Nagroda
To maksymalnie 6 miesięcznych Karnetów elektronicznych uprawniających do darmowego korzystania
(2x tyg.) z obiektów sportowych współpracujących z OK System.
Karnet elektroniczny to:
  • bezpłatny dostęp do ok. 3500 obiektów sportowych w całej Polsce 2 razy w tygodniu
  • możliwość trenowania aż 25 różnych dyscyplin sportu
  • łatwość korzystania – nie musisz mieć karty członkowskiej, wystarczy że założysz swój Panel użytkownika OK System, a wejście do obiektu następuje za pomocą Twojego telefonu komórkowego
Sprawdź, gdzie w swojej okolicy możesz skorzystać z Karnetu elektronicznego.
Pełna lista obiektów, z których możesz korzystać w ramach Karnetu elektronicznego znajduje się tutaj

Z OK System możesz również korzystać z obiektów, które pobierają opłaty. Ich lista znajduje się tutaj

W przypadku spełnienia warunków promocji, pierwszy Karnet elektroniczny otrzymasz do dnia 20 maja 2019 r. Umożliwi Ci on korzystanie z obiektów sportowych już w czerwcu 2019 r.

Promocja „Konto dla aktywnych” trwa do osiągnięcia 1500 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 15 marca 2019 r. Sprawdź Regulamin Promocji „Konto dla aktywnych”
Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w promocji „Konto dla aktywnych”?
ZAREJESTRUJ SIĘ W PROMOCJI


1Złóż wniosek o otwarcie Konta Optymalnego wraz z kartą i dostępem do bankowości elektronicznej, za pomocą Linka promocyjnego do 15.03.2019 r.
ZAREJESTRUJ SIĘ
OTWÓRZ KONTO


Zawrzyj umowę za pośrednictwem kuriera do 29.03.2019 r.
AKTYWNIE KORZYSTAJ Z KONTA


W każdym z miesięcy kwiecień - wrzesień 2019 r. wykonaj Transakcje bezgotówkowe kartą na kwotę min. 200 zł. i min. 1 Przelew aplikacją GOmobile oraz otrzymaj Wpływy na kwotę min. 1000 zł zgodnie z Regulaminem


KIEDY OTRZYMASZ PIERWSZY KARNET ELEKTRONICZNY?

Wszystkich laureatów o przyznaniu Karnetu elektronicznego poinformujemy e-mailem do dnia 20 maja 2019 r.
Do 28 maja 2019 r. załóż swój Panel użytkownika OK System. Dzięki temu możesz zacząć trening już od 01 czerwca 2019 r.
Kolejne Karnety elektroniczne otrzymasz dzięki aktywnemu korzystaniu z Konta Osobistego w miesiącach maj - wrzesień 2019 r.1Rejestracji w promocji „Konto dla aktywnych” można dokonać od dnia 15.02.19 r. do osiągnięcia 1500 rejestracji jednak nie dłużej niż do dnia 15.03.19 r.
Sprawdź Regulamin promocji "Konto dla aktywnych".

Uczestnikiem Promocji "Konto dla aktywnych" może być będąca konsumentem osoba fizyczna, obywatel RP posiadający dowód osobisty jako dokument tożsamości konieczny do złożenia wniosku o Konto Osobiste zgodnie z § 2 ust. 4 Regulaminu, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych i która w okresie 24 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie Konta Osobistego w Promocji nie była posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego w Banku oraz przed przejęciem przez Bank podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. z dniem 31.10.2018 r. - w Raiffeisen Polbank oraz nie jest stroną Umowy ramowej na dzień składnia wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji
O koncie
Otwórz konto i weź udział w Promocji!
Konto Optymalne
0 zł
za prowadzenie
rachunku
0 zł
za użytkowanie karty debetowej
dla posiadacza konta

Sprawdź wszystkie opłaty i prowizje: Tabela Prowizji      Nota prawna

W jaki sposób otrzymam potwierdzenie rejestracji w Promocji „Konto dla aktywnych”?

Potwierdzenie zostało wysłane razem z Twoim linkiem, który umożliwi Ci otworzenie konta w Promocji „Konto dla aktywnych”. Sprawdź proszę wszystkie foldery w skrzynce odbiorczej, również ten, gdzie wpada Spam. Filtry antyspamowe oraz indywidualne ustawienia skrzynki lub programu pocztowego mogą spowodować, że nasza wiadomość nie trafi prosto do Twojej skrzynki odbiorczej. Gdy używasz programu pocztowego, jeżeli masz taką możliwość, sprawdź także skrzynkę odbiorczą i wszystkie foldery poczty z poziomu przeglądarki internetowej.

Składałem wniosek o konto i połączenie zostało przerwane. Co zrobić dalej?

Złóż wniosek o konto raz jeszcze, koniecznie używając do tego celu linka, który przesłaliśmy razem z potwierdzeniem rejestracji. Pamiętaj o tym, żeby trafić na stronę Banku, używając tego linka. W innymprzypadku, zgodnie z Regulaminem promocji „Konto dla aktywnych”, nagroda może nie zostać Ci przyznana.

Jak składać reklamacje?

Napisz do Organizatora Promocji „Konto dla aktywnych”: kontakt@kontodlaaktywnych.pl lub na adres Organizatora: Agencja Hagen, ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa. Najlepiej użyj maila, który posłużył do rejestracji w Promocji lub podaj ten adres w swojej wiadomości. Opisz swój problem. Jeżeli Twoja reklamacja dotyczy samego produktu lub obsługi bankowej, skontaktuj się bezpośrednio z Bankiem telefonicznie pod numerem infolinii Banku tel. 801 321 123 lub +48 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie wg cennika operatora), wypełnij Formularz reklamacyjny na stronie Banku lub złóż w formie pisemnej – osobiście w Oddziałach lub Centrali Banku albo przesyłką pocztową na adres Centrali Banku przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa.

Czy mogę założyć kilka kont w Promocji „Konto dla aktywnych” i otrzymać Nagrodę kilkukrotnie?

Nie, zgodnie z Regulaminem „Konto dla aktywnych” każdy uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko 1 raz. Również w Banku podając swoje dane możesz otworzyć tylko jedno indywidualne Konto Osobiste.

Ile wynosi nagroda, którą mogę otrzymać?

Łącznie można otrzymać nagrody o wartości 378 zł (6 karnetów elektronicznych, o wartości 63 zł każdy). W tym celu należy spełnić wszystkie warunki wymagane Regulaminem Promocji „Konto dla aktywnych”.

Zadzwoń: 22 299 11 50
Infolinia promocji „Konto dla aktywnych” czynna jest
w dni robocze w godz. 9.00-17.00
opłata za połączenie według cennika operatora
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Organizatorem promocji „Konto dla aktywnych” jest Ad Astra Sp. z o.o. (działająca pod nazwą handlową Hagen) z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, kod pocztowy: 05-816, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000383723. NIP: 5342468648, REGON: 142893350. Kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł („Organizator”). Adres e-mail: kontakt@kontodlaaktywnych.pl. Informacje o promocji „Konto dla aktywnych”, w tym jej Regulamin, dostępne na stronie www.kontodlaaktywnych.pl, której administratorem jest Ad Astra Sp. z o.o. oraz w siedzibie Organizatora. Promocja „Konto dla aktywnych” trwa do osiągnięcia 1500 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 15.03.19 r.
Nagrody w Promocji stanowią Karnety elektroniczne o wartości rynkowej 63 zł każdy (zwane dalej „Nagrodą”), przeznaczone do wykorzystania w obiektach sportowych współpracujących z OK System 2 razy w tygodniu – bez względu na faktyczną wartość usługi w danym obiekcie sportowym. Każdy Uczestnik, który spełnił określone w Regulaminie warunki do otrzymania Nagrody może zdobyć maksymalnie 6 Nagród (do wykorzystania w sześciu kolejnych miesiącach kalendarzowych począwszy od czerwca 2019 r.) o łącznej wartości 378 zł, zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie.
Otrzymanie 6 nagród o łącznej wartości do 378 zł w ramach Promocji „Konto dla aktywnych” („Promocja”) wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:
(i) zgłoszenia w Promocji poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie www.kontodlaaktywnych.pl, w tym złożenie oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji, w okresie od dnia 15.02.19 r. do osiągnięcia liczby 1500 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 15.03.19 r., a następnie
(ii) w terminie od dnia 15.02.19 r. do 15.03.19 r. złożenia w sposób opisany w Regulaminie promocji wniosku o zawarcie z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. („Bank”) Umowy ramowej Rachunków Bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu („Umowa ramowa”) w zakresie indywidualnego Konta Osobistego z planem taryfowym Konto Optymalne wraz z kartą debetową oraz dostępem do bankowości elektronicznej Pl@net oraz Aplikacji mobilnej GOmobile („Konto Osobiste”) w sposób określony w Regulaminie promocji „Konto dla aktywnych” („Regulamin Promocji”) oraz zawarcie Umowy ramowej za pośrednictwem kuriera w zakresie objętym wnioskiem do dnia 29.03.19 r. oraz posiadanie tego konta na dzień wydania każdej nagrody;
oraz w każdym z miesięcy kwiecień – wrzesień 2019 r.:
(iii) wykonania zdefiniowanych w Regulaminie Transakcji bezgotówkowej/ych kartą do Konta na łączną kwotę min. 200 zł oraz
(iv) otrzymania zdefiniowanych w Regulaminie Wpływu/ów na Konto Osobiste na łączną kwotę min. 1000 zł oraz
(v) dokonania min. 1 zdefiniowanego w Regulaminie Przelewu w Aplikacji mobilnej GOmobile.
Promocja dotyczy osób fizycznych - konsumentów, obywateli RP posiadających dowód osobisty, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, w okresie 24 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie byli posiadaczami ani współposiadaczami rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku oraz, przed przejęciem przez Bank podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. z dniem 31.10.2018 r. - w Raiffeisen Polbank, oraz nie są stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.
Partnerem Promocji jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147.418.918 zł w całości wpłacony).
Konto Osobiste z planem taryfowym Konto Optymalne, o którym mowa w Regulaminie promocji „Konto dla aktywnych” jest oferowane przez Bank. Informacje o Koncie Osobistym, w tym o opłatach i prowizjach, dostępne są na stronie http://bgzbnpparibas.pl/klienci-indywidualni oraz pod numerem 801 321 123 lub 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie według cennika operatora).